Društvo i narod

Hrvata ima oko četiri milijuna u Hrvatskoj i oko 600 000 u Bosni i Hercegovini, te oko 100-200 tisuća u ostalim zemljama bivše SFRJ, te u Gradišću u Austriji. Njihov broj u inozemstvu se može samo procijeniti, ali pretpostavlja se da u iseljeništvu živi barem jednako mnogo Hrvata kao u domovini, no to bitno zavisi o mjerilima po kojima možemo nekoga smatrati Hrvatom. Naime velikom većinom potomci naših iseljenika ne govore hrvatski jezik.

Najveće emigrantske skupine žive u Zapadnoj Europi, ponajviše u Njemačkoj, a zatim u Italiji, Švedskoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji itd. Od drugih kontinenata, Amerika ima najbrojniju hrvatsku populaciju, i to u Sjedinjenim Državama (Ohio, Kalifornija; Pittsburgh je do pred raspad SFRJ bio drugi grad na svijetu po broju Hrvata) i Kanadi (Mississauga), kao i u Argentini, Čileu (krajnji sjever, zatim oko Santiaga i na jugu na Ognjenoj zemlji), Peruu, Brazilu i Boliviji.

Postoje i važne hrvatske manjine u Australiji (Perth, Sydney) i Novom Zelandu, kao i u Južnoj Africi.


Wikipedia: Hrvatski narod
Institut za etnologiju i folkloristiku
Institut za etnologiju i folkloristiku osnovan je 1948. godine u Zagrebu pod imenom Institut za narodnu umjetnost. Od 1977. do 1989. djelovao je u okviru Instituta za filologiju i folkloristiku kao Zavod za istraživanje folklora. Današnji suradnici Instituta - stručnjaci raznih disciplina poput etnologije, kulturne antropologije, folkloristike, teorije književnosti, teatrologije, povijesti, lingvistike, muzikologije, koreologije, povijesti umjetnosti - bave se interdisciplinarnim istraživanjima suvremenih i povijesnih kulturnih pojava i procesa.