Državno uređenje

Pučki pravobranitelj je opunomoćenik Hrvatskog sabora, izabran na razdoblje od 8 godina, koji štiti ustavna i zakonska prava građana u postupku pred državnom upravom i tijelima koja imaju javne ovlasti. Pučki pravobranitelj štiti također prava građana pred tijelima lokalne i područne samouprave, kao i prava na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu pred tijelima državne vlasti.

Pučki pravobranitelj nema ovlasti štititi ustavna i zakonska prava građana o kojima odlučuju sudovi (u građanskim, parničnim i izvanparničnim te kaznenim  stvarima). Pučki pravobranitelj proučava i ocjenjuje pojedinačne slučajeve ugroženosti prava građana koja su im prilikom izvršavanja poslova iz svoje nadležnosti počinila tijela državne uprave i tijela s javnim ovlastima (ministarstva, županijska, gradska, općinska upravna tijela te fondovi) ili djelatnici u tim tijelima. Pored toga, pučki pravobranitelj razmatra i druga pitanja od interesa za zaštitu ustavnih i zakonskih prava koja se temelje na drugim izvorima saznanja o nepravilnom radu upravnih tijela ili tijela s javnim ovlastima. Pučki pravobranitelj u pravilu ne postupa u stvarima u kojima je u tijeku upravni ili sudski postupak. Ali, u slučaju kada upravni postupak traje neopravdano dugo, pučki pravobranitelj može intervenirati s preporukom za bržim rješavanjem zahtjeva građana.

Pučki pravobranitelj podnosi Hrvatskom saboru godišnja izvješća. Zaključci Hrvatskog sabora o izvješću pučkog pravobranitelja obvezuju Vladu da podnoseizvješća o mjerama poduzetima radi otklanjanja uzroka kršenja prava.

Pučki pravobranitelj je Lora Vidović.


Ured pučkog pravobranitelja