Geografija i priroda

Najviše nizinskog područja u Hrvatskoj nalazi se na sjeveru i istoku zemlje. To je prostor koji pripada velikoj Panonskoj nizini. Ostale nizine čine krške zaravni i flišna područja u Istri, Ravnim Kotarima (zaleđe Zadra), dalmatinskoj unutrašnjosti te na nekim otocima. Ove prostori su od velike važnosti za poljoprivredu.