Geografija i priroda

Velebitska degenija (C) PP Velebit

Flora Hrvatske broji ukupno 4275 biljnih vrsta i 1072 podvrste (prema podacima iz 2001. godine). Prema broju vrsta po površini Hrvatska zauzima treće mjesto u Europi, što uvelike govori o florističkom bogatstvu naše države. Oko 6,5% hrvatske flore je endemično (346 svojte). Najpoznatiji hrvatski endem svakako je velebitska degenija.

Prema pravilniku o skupljanju samoniklih biljaka u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa (Ministarstvo kulture; NN 100/2004) 740 biljnih svojti je zaštićeno, dok je 541 strogo zaštićena. Tako je npr. cijela porodica orhideja zaštićena zakonom, a mnogi sigurno ne znaju da orhideje spadaju među 15 najzastupljenijih biljnih porodica u hrvatskoj flori, sa čak 172 svojte.

Prema podacima iz Statističkog ljetopisa 32 (2000) u Hrvatskoj je u Upisnik zaštićenih dijelova prirode kod Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja upisano 8 specijalnih botaničkih rezervata ukupne površine 197,45 ha te 28 specijalnih rezervata šumske vegetacije ukupne površine  2.608,49 ha.

Botanički vrt u Zagreb, (C) Zagreb 360

Sa samo 4,7 hektara ukupne površine Botanički vrt u Zagrebu jedan je manjih u Europi. Prošle je godine, 2004., napunio svoj 115. rođendan, a u njemu se uzgaja oko 5000 domaćih i stranih biljnih svojti. Zbog svoje velike obrazovne, kulturno-povijesne i turističke vrijednosti, te sveukupnog značaja za grad Zagreb i Republiku Hrvatsku, Botanički vrt PMF-a je 1971. godine zakonom zaštićen kao spomenik prirode i kulture (spomenik vrtne arhitekture).

Premda su na području Hrvatske u povijesti djelovali mnogi poznati botaničari (Visiani, Degen, Rossi i dr.) tek je prije nekoliko godina, točnije 2002., osnovano Hrvatsko botaničko društvo (HBoD), koje danas okuplja 80-tak članova.


Hrvatsko botaničko društvo
Stručno-znanstvena nevladina udruga profesionalnih botaničara (biologa, agronoma, šumara, farmaceuta, i dr.)
Botanički zavod Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu
Botanički zavod s botaničkim vrtom djeluju kao nedjeljiva cjelina unutar Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.