Geografija i priroda

Risnjak

Na zračnoj udaljenosti manjoj od 15 km od mora, u zaleđu grada Rijeke i kvarnerskog priobalja - rasprostire se Nacionalni park Risnjak. Razlog što je Risnjak odabran za nacionalni park je veliki broj prvorazrednih prirodnih pojava na razmjerno maloj površini. Ovdje nalazimo brojne geografske, geološke, vegetacijske, klimatske i pedološke fenomene. Na nevelikom prostoru susrećemo vrijedne prirodne pojave osebujne ljepote, dinarski krš specifične hidrografije i oblika, prašumske predjele i netaknute gorske vrhove, a u neposrednoj je blizini gradskih područja Delnica, Rijeke, Karlovca, pa i Zagreba.

Područje Nacionalnog parka Risnjak podijeljeno je na dvije zone - zona stroge i zona usmjerene zaštite. Ukupno više od 4600 ha potpuno je zaštićeno područje i izvan bilo kakve djelatnosti - prepušteno samo prirodnom djelovanju.

U užoj zoni Parka susrećemo veliki broj prirodnih znamenitosti iznimne ljepote zbog kojih je to područje i uvršteno u najviši stupanj zaštićene prirode. NP Risnjak je vrlo dobar primjer visinskog raščlanjenja u reljefnom, geološkom, hidrološkom i klimatskom pogledu, biljnom pokrovu i životinjskom svijetu.

Nacionalni park "Risnjak"