Sport

Hrvatski olimpijski odbor (HOO) osnovan je 10. rujna 1991. godine u Zagrebu a 17. siječnja 1992. privremeno ga je priznalo najviše tijelo svjetskog olimpijskog pokreta Izvršni odbor Međunarodnog olimpijskog odbora pod vodstvom tadašnjeg predsjednika Juana Antonia Samarancha. Ta je izvanredna povijesna činjenica omogućila hrvatskim sportašima prvo samostalno sudjelovanje na Olimpijskim igrama. Bile su to Zimske olimpijske igre u Albertvillu u veljači 1992., samo dva tjedna nakon priznanja HOO-a ali i na Igrama u Barceloni 1992. godine s kojih su stigle i prve olimpijske medalje. Puno priznanje MOO-a uslijedilo je 24. rujna 1993. na 101. zasjedanju MOO-a u Monaku, a datum priznanja MOO-a proglašen je 1995. godine Velikim danom hrvatskoga sporta.

Prvi predsjednik HOO-a bio je Antun Vrdoljak (1991. – 2000.) ujedno i član MOO-a od 1995. do 2012. U kontinuitetu od 2002. godine predsjednik HOO-a je Zlatko Mateša, bivši premijer Republike Hrvatske, nositelj brojnih sportskih dužnosti među kojima i članstvo u Izvršnom odboru Europskih olimpijskih odbora.

Hrvatski olimpijski odbor postao je odredbom Zakona o športu 993. godine najviše nacionalno sportsko tijelo u Republici Hrvatskoj koje udružuje nacionalne športske saveze olimpijskih i neolimpijskih sportova, zajednice športskih saveza i udruge županije i grada Zagreba (21), te udruge i ustanove od osobite važnosti za hrvatski sport. Godine 2012. HOO u članstvu ima 80 saveza, 2o županijskih sportskih zajednica i grada Zagreba, te devet udruga i ustanova.

Hrvatski olimpijski odbor član je Udruženja nacionalnih olimpijskih odbora (ANOC), Europskih olimpijskih odbora (EOC), Međunarodnog odbora Mediteranskih igara (MOMI) i Europskih nevladinih sportskih organizacija (ENGSO).

Hrvatski olimpijski odbor osnivač je Hrvatske olimpijske akademije (HOA), Hrvatskog kluba olimpijaca (HKO), Vijeća športske arbitraže (VŠA) i Športskog arbitražnog sudišta, Komisije sportaša kao i Sportske televizije (spTV) specijaliziranog sportskog televizijskog kanala.

Suosnivač je Europskog fair play pokreta (EFPM), Hrvatskog fair play odbora (HFPO), Zaklade hrvatskih sportaša, Mreže kordinatorica u sportu i drugih interdisciplinarnih oblika rada u hrvatskome i međunarodne olimpijskome pokretu.

 

Ukratko:

  • Hrvatski olimpijski odbor (HOO) osnovan je 10. rujna 1991. godine.
  • Međunarodni olimpijski odbor (MOO) privremeno je priznao HOO 17. siječnja 1992. Priznanje MOO-a uvjet je svakom nacionalnom olimpijskom odboru za daljnji rad što znači i nastup nacionalnih olimpijskim delegacija na Olimpijskim igrama.
  • Članovi Hrvatskog olimpijskog odbora su nacionalni sportski savezi među kojima je 2012. ukupno 39 olimpijskih, 41 savez neolimpijskih sportova, 20 županijskih športskih zajednica i Zagrebački športski savez, te 9 udruga i ustanova od interesa za hrvatski sport i djelovanje HOO-a.
  • Prvi predsjednik HOO-a je Antun Vrdoljak (1991.- 2000) član MOO-a od 1995. do 2012. danas počasni predsjenik HOO-a i počasni član MOO-a
  • Predsjednik HOO-a od 2000 do 2002. je Zdravko Hebel, od 1991. do 2000. dopredsjednik HOO-a.
  • Predsjednik HOO-a od 2002. je Zlatko Mateša, bivši premijer, sportski dužnosnik i predavač strateškog menagementa na zagrebačkom sveučilištu.
  • HOO je punopravni je član Udruženja nacionalnih olimpijskih odbora (ANOC), Europskih olimpijskih odbora (EOO), Međunarodnog odbora Mediteranskih igara (MOMI) i Europskih nevladinih sportskih organizacija (ENGSO).
  • Hrvatski olimpijski odbor osnivač je Hrvatske olimpijske akademije (1996.), Hrvatskog kluba olimpijaca (1993.), Vijeća športske arbitraže i Športskog arbitražnog sudišta (1999.), Komisije sportaša (2012.)
  • HOO je suosnivač Europskog fair play pokreta (1994), Hrvatskog fair play odbora (2006.) , Zaklade hrvatskih sportaša (2006.), Mreže kordinatorica u športu (2006.).

 

Hrvatski olimpijski odbor