Znanost i obrazovanje

Glavni zadaci Akademije utvrđeni su u članku 3. Zakona o HAZU:

  1. Akademija potiče i organizira znanstveni rad i zalaže se za primjenu postignutih rezultata, razvija umjetničku i kulturnu djelatnost i brine o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u svijetu;
  2. Objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva;
  3. Daje prijedloge i mišljenja za unapređivanje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku.

Znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti organizira se danas u 9 njezinih Razreda, u znanstvenim vijećima i odborima, u znanstveno-istraživačkim jedinicama (zavodima) čiji se pregled daje u daljnjem tekstu. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti surađuje s drugim akademijama znanosti i umjetnosti, sveučilištima, znanstvenim ustanovama, državnim tijelima, kulturnim i drugim ustanovama, te znanstvenicima i umjetnicima iz zemlje i inozemstva.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Pročelje palače Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Osnivač Akademije u Zagrebu je đakovačko-srijemski biskup Josip Juraj Strossmayer. Do 1991. godine Akademija je djelovala pod nazivom Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (JAZU).


Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti