Znanost i obrazovanje

Obrazovni sustav u Republici Hrvatskoj obuhvaća:

  • predškolsko obrazovanje,
  • osmogodišnje osnovno obrazovanje koje je obvezno i besplatno za svu djecu od sedme do petnaeste godine,
  • srednje obrazovanje i
  • visoko obrazovanje.

Sustav srednjeg obrazovanja u Hrvatskoj obuhvaća opće obrazovanje (primjerice gimnazije), strukovno obrazovanje (tehničke, industrijske i obrtničke) te umjetničke škole. Visoko obrazovanje obuhvaća sveučilišta kao glavni izvor znanstvene djelatnosti (znanstveni studij) te veleučilišta, više i visoke škole.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa nadležno je za obrazovanje u Republici Hrvatskoj na svim razinama odnosno za osnovno, srednje i visoko obrazovanje.

Za obavljanje poslova iz djelokruga srednjeg školstva u Ministarstvu je ustrojena Uprava za srednje obrazovanje.