Znanost i obrazovanje

Predškolski odgoj (institucionalni) traje od prve do šeste ili sedme godine djetetova života, a ostvaruje se u dječjim jaslicama, dječjim vrtićima i tzv. «predškoli» (oblik pripreme za osnovnu školu).

Predškolski odgoj u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, a nastao je od ustanova za socijalnu skrb o djeci. Djelatnost predškolskog odgoja uređena je Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97). Predškolski odgoj nije obvezatan i pohađanje predškolske ustanove nije uvjet za upis u obveznu školu. Osnivači predškolskih ustanova su jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi), fizičke i pravne osobe te vjerske zajednice.

Predškolski odgoj ostvaruje se u redovitim programima koji traju od 5 do 10 sati dnevno. Prosječan je broj djece u skupini 20, a po jednom je odgojitelju 12 djece.

Od 2000. godine uočena je tendencija sve većeg broja djece u predškolskim ustanovama. Programom "predškole" u trajanju od 150 sati, što je besplatno za roditelje, obuhvaćeno je oko 95% dječje populacije u godini prije upisa djeteta u osnovnu školu. U predškolskom odgoju afirmirane su neke od poznatih svjetskih koncepcija, npr. Montessori, Waldorf i Agazzi.

Predškolskim odgojem obuhvaćena su djeca pripadnika nacionalnih manjina, primjerice Talijana, Mađara, Čeha, Srba, Nijemaca, Austrijanaca te pripadnika zajednice Roma. U redovite programe uključuju se i djeca s posebnim potrebama, ona s lakšim teškoćama u razvoju kao i darovita djeca, za koje se pripremaju posebni obrazovni i razvojni programi.