Znanost i obrazovanje

Srednjoškolsko obrazovanje raščlanjeno je na:

  • 4-godišnje opće obrazovanje (gimnazije);
  • 4-godišnje strukovno obrazovanje (tehničke i druge stručne škole);
  • 4-godišnje umjetničko obrazovanje;
  • 3-godišnje strukovne škole i škole za radno završna zanimanja;
  • škole za zanimanja niže stručne spreme;
  • osposobljavanje.

U srednjem su obrazovanju zanimanja za nižu i srednju stručnu spremu razvrstana u 33 područja rada (strojarstvo, brodogradnja, metalurgija, ekonomija i trgovina, geologija, ugostiteljstvo i turizam, poljoprivreda, zdravstvo, željeznički promet, grafika itd.).

U srednjem se obrazovanju programi za obrtnička zanimanja, koja traju tri godine, ostvaruju na dva načina:

  • obrazovanje u jedinstvenom sustavu
  • obrazovanje u dvojnom sustavu.

U jedinstvenom sustavu praktični rad učenika (50% nastavnog programa) ostvaruje se u pravilu u školskim radionicama, a na kraju školovanja učenik polaže završni ispit. U dvojnom se sustavu općeobrazovna i stručnoteorijska nastava održava u školi, a praktični rad učenika (65% nastavnog programa) u radionicama obrtnika kojima licencu daje Obrtnička komora, a na kraju učenik polaže pomoćnički ispit (stručno-teorijski + praktični dio) i/ili završni ispit (općeobrazovni dio + pomoćnički ispit).