Znanost i obrazovanje

Među akademskim institucijama koje djeluju na području Republike Hrvatske, svakako su najvažnija Sveučilišta. Sveučilišta se nalaze u šest najvećih hrvatskih gradova: Dubrovniku, Osijeku, Rijeci, Splitu, Zadru i Zagrebu.

Prvo osnovano sveučilište na prostoru današnje Hrvatske bilo je Sveučilište u Zadru (Universitas Studiorum Jadertina), koje je od svog osnutka 1396. godine djelovalo do 1807. godine.

Najstarije sveučilište s neprekidnim djelovanjem u Hrvatskoj i jedno od najstarijih u Europi je Sveučilište u Zagrebu (Universitas Studiorum Zagrabiensis), danas najveće hrvatsko sveučilište. Ustanovljeno je 1669. godine.

U manjim gradovima Hrvatske nalaze se ili pojedini Fakulteti nekog od bližih Sveučilišta, ili su u gradovima organizirana Veleučilišta koja obrazuju studente za pojedina zanimanja koja su interesantna za lokalno gospodarstvo.

Kako je Republika Hrvatska zemlja s bogatom kulturnom tradicijom, knjižnice u skoro svim gradovima Hrvatske javljaju se kao važan svjedok kulturne baštine hrvatskog naroda. Glavno mjesto, koje skuplja cjelovitu građu vezanu uz sve oblike čovjekova stvaranja jest Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.


Sveučilište u Zagrebu
Sveučilište u Zagrebu najstarije je sveučilište s neprekidnim djelovanjem u Hrvatskoj i među najstarijima je u Europi.