Znanost i obrazovanje

Trgovački sud u Dubrovniku upisao je 16. prosinca 2003. Sveučilište u Dubrovniku u sudski registar, pa je otada ono steklo svoju pravnu osobnost. Osnivanje Sveučilišta u Dubrovniku kruna je dugogodišnjeg napora pojedinaca i ustanova koje su sustavno razvijale visoko obrazovanje u Dubrovniku.

Povijest visokog obrazovanja i znanstveno-istraživački rad u Dubrovniku započinju u dalekoj prošlosti. Posebno se to odnosi na pomorske, društvene i prirodne znanosti. Tako je Dubrovčanin Beno Kotruljević 1458. godine napisao četiri knjige “O trgovini i o savršenom trgovcu” (tiskane tek 1573. godine u Veneciji), što je prvo djelo takve vrste uopće, dok je Nikola Sagroević, također državljanin nekadašnje Dubrovačke Republike (Respublica Ragusii, 1358. - 1815.), bio prvi Hrvat koji je napisao knjigu o navigaciji (tiskana 1574.). Jezuiti su 1624. godine osnovali “Collegium Rhagusinum”, a 1654. godine Senat Dubrovačke Republike proglasio ga je javnim visokim učilištem na kojemu se izučavala umjetnost i prirodne znanosti. Tu se obrazovao i Ruđer Bošković, najpoznatiji hrvatski znanstvenik i osnivač dinamičke atomske teorije, radi odlaska na doktorske studije u Rim. Godine 1793. Senat Dubrovačke Republike dopustio je mladim plemićima studirati navigaciju i trgovinu te primijeniti stručno znanje u izvanjadranskoj plovidbi.

Sveučilište u Dubrovniku