Znanost i obrazovanje

Povijest visokog školstva na prostorima Istočne Hrvatske započinje 1707. kada je u Osijeku osnovana Visoka filozofska škola, a 1725. franjevci u Đakovu osnivaju Studij filozofije za svoj podmladak. Od dviju visokih škola - Učilišta filozofije i Učilišta teologije franjevci u Osijeku osnivaju 1735. Teološki fakultet pod nazivom Studium generale theologicum primae classis.

Visoka bogoslovna škola u Đakovu osnovana je 1806., a danas se naziva Teologija u Đakovu i podružnica je Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Sveučilište u Osijeku utemeljeno je 1975.

Danas u njegovu okrilju djeluje osam fakulteta.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica