Znanost i obrazovanje

Godine 1632. počinje se na Isusovačkom kolegiju u Rijeci predavati Teologija što obilježava početak razvoja visokoga školstva. Poveljom kralja Ferdinanda II učenici isusovačkoga kolegija dobivaju 1633. građanska prava i povlastice koje su imali članovi akademije ili sveučilišta u Grazu, Beču i drugdje u Europi.

Filozofski fakultet u Rijeci otvoren je 1726. kao studij u trajanju od dvije godine. Teološki studij od 1632. održava nastavu uz prekide, a od 1728. redovito. Ukinućem isusovačkog reda 1773. u Rijeci do 1780. djeluje Kraljevska Akademija. Premještanjem iz Trsta 1857. počinje djelovati Carsko-kraljevska mornarička akademija. Uz izvjesne prekide nastavlja rad do 1918. U razdoblju od 1912. do 1918. djelovala je kao škola višega stupnja - Mađarska Kraljevska eksportna akademija u Rijeci.

Osnutkom Sveučilišta u Rijeci 17. svibnja 1973. višestoljetna tradicija visokoga školstva nastavlja svoj kontinuitet i Sveučilište se sa svojim članicama razvija na znanstvenom i nastavnom planu.

Sveučilište u svojem sastavu danas ima devet fakulteta, jedan sveučilišni odjel, tri visoke učiteljske škole, dvije sveučilišne knjižnice i Studentski centar.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica