Znanost i obrazovanje

Sveučilište u Splitu, koje kroz djelovanje svojih članica obuhvaća cijeli prostor Dalmacije od Dubrovnika do Zadra, osnovano je 15. lipnja 1974. godine. Svojim korijenima, međutim, seže još u srednji vijek.

Novija istraživanja pomiču godinu osnutka prvog hrvatskog sveučilišta u daleku 1396., u vrijeme osnivanja drugih evropskih sveučilišta, kada je osnovano generalno filozofsko-teološko učilište dominikanskog reda u Zadru (Universitas Jadertina).

Studium generale u Provinciji Dalmaciji, koji je u Zadru 14. lipnja 1396., osnovao Raimund de Vinies iz Capue, general Reda, od početka je doživio procvat i primao studente iz drugih zemalja.

Visoko učilište je 1553. steklo privilegij dodjele, po vrlo strogim akademskim kriterijima, titula diplomiranim studentima i doktorata što ga je smjestilo u red i razinu istaknutih evropskih sveučilišta, kako civilnh tako i crkvenih.

Kao najznačajnija znanstveno-nastavna insittucija u regiji, Sveučilište u Splitu razvilo je kroz proteklih dvadeset godina svoju djelatnost na devet fakulteta, te nekoliko instituta i znanstvenih jedinica.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica