Znanost i obrazovanje

Zadar je prastari europski sveučilišni grad: na tradicijama crkvenog školstva koje se u Zadru spominje od 10. stoljeća, još 14. lipnja 1396., u vrijeme procvata Zadra u zajedništvu s ostalim hrvatskim prostorom unutar Hrvatsko-Ugarskog Kraljevstva, ali i građanskog rata u Hrvatskoj između kraljeva Žigmunda Luksemburškog i Ladislava Napuljskog, u vrijeme pape Bonifacija IX., zadarskog nadbiskupa metropolita Petra II. Matafara i prvoga rektora Ivana iz Drača, ovdje je pri dominikanskom samostanu osnovano sveučilište Studium generale, kasnije Universitas Jadertina, koje je djelovalo do 8. siječnja 1807. kada ga je ukinula francuska uprava.

Suvremeni razvoj visokog školstva u Zadru započeo je 1955. godine donošenjem Zakona o osnivanju Filozofskog fakulteta u Zadru Sveučilišta u Zagrebu (od 1975. u sastavu Sveučilišta u Splitu), a 1998. osnovana je i Visoka učiteljska škola. Te dvije ustanove činile su osnovu ponovnog osnivanja Sveučilišta u Zadru 2002. godine. Godine 1992. započela je s radom i Visoka teološko-katehetska škola, danas pod patronatom Bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Sveučilište u Zadru