Gradovi i županije

Krapinsko-zagorska županija nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske i pripada prostoru središnje Hrvatske. Zasebna je geografska cjelina koja se pruža od vrhova Macelja i Ivančice na sjeveru do Medvednice na jugoistoku. Zapadna granica, ujedno i državna sa Republikom Slovenijom, je rijeka Sutla, a istočna granica je vododjelnica porječja Krapine i Lonje. Ovako razgraničen prostor Županije podudara se s prirodnom regijom Donje Zagorje.

Županija Krapinsko-zagorska graniči :

  • na sjeveru s Republikom Slovenijom i Varaždinskom županijom
  • na zapadu sa Republikom Slovenijom
  • na jugu s gradom Zagrebom i Zagrebačkom županijom
  • na istoku sa Zagrebačkom i Varaždinskom županijom.

Površinom je jedna od manjih županija ( 1224,22 km2 ) ali ima veće demografsko značenje jer je gustoćom stanovnika od 122 stan./km2 iznad republičkog prosjeka koji iznosi 84 stan./km2, te je, uz Međimursku i Varaždinsku županiju, najgušće naseljeno područje Republike Hrvatske. Veliko prometno značenje Županiji daje međunarodna trasa autoceste koja prolazi duž cijele Županije i predstavlja sastavni dio sjeverozapadnog ulaza/izlaza Republike Hrvatske prema Europi.

Krapinsko-zagorska županija obuhvaća 25 općina i 7 gradova.

Krapinsko-zagorska županija