Gradovi i županije

Međimurska županija nalazi se na sjeveru Republike Hrvatske, između rijeka Drave i Mure. Na dodiru je dviju velikih morfoloških cjelina ovoga dijela Europe: istočnih Alpa i Panonske nizine. Gornje Međimurje ima izrazita svojstva niskog pobrđa čije apsolutne visine ne prelaze 350 m, a nastavak su Slovenskih gorica. Najviši vrh Međimurja je Mohokos (344 m). Donje Međimurje karakterizira nizinski reljef blago nagnut prema istoku, u smjeru otjecanja vodenih tokova (Nedelišće - 171 m, Kotoriba - 136 m). Taj je prostor zajednička tvorevina Drave i Mure, primjer zajedničkih terasa i aluvija dviju rijeka.

Međimurje je reljefno otvoren prostor prema Panonskoj nizini, pa su panonski klimatski utjecaji snažniji od alpskih. To se očituje u relativno vrućim ljetima i hladnim zimama. Karakterističan je brzi prijelaz iz hladnijeg dijela godine u topli, pa u ožujku mogu biti vrlo visoke dnevne temperature. Česti su i štetni proljetni mrazovi, kao i visoke temperature u srpnju i kolovozu. U tim se mjesecima pojavljuju oluje s jakim pljuskovima, a ponekad i tučama. Po količini padalina, Međimurje pripada vlažnijim krajevima Panonske nizine. Zbog relativno velike vlažnosti tla često se javljaju magle.

Međimurska županija