Gradovi i županije

Županija šibensko-kninska obuhvaća površinu od 2.939 km2 na kojoj u 5 gradova: Šibeniku, Drnišu, Kninu, Skradinu i Vodicama, te u 12 općina i 194 naselja, prema popisu iz 1991. godine, ima 152.125 stanovnika.

Prostor Županije je duboko usječenim kanjonom rijeke Krke i Čikole, te Prukljanskim jezerom i Šibenskim kanalom fizički razdvojen na dva dijela. Rijeka Krka istodobno je ona veza koja je oduvijek integrirala dio prostora sjeverne i srednje Dalmacije u jedinstvenu cjelinu - šibensko područje. Za Županiju šibensko-kninsku rijeka Krka ima posebno značenje, kako zbog vodoopskrbe i hidroenergetskog potencijala, tako i zbog svoje prirodne i turističke atraktivnosti.

Prema zemljopisnom položaju područje Županije šibensko-kninske predstavlja specifičnu i složenu prirodnu cjelinu, a prema reljefu, klimatskim, vegetacijskim, demografskim, socijalnim, kulturnim i gospodarskim obilježjima izdvajaju se otočko područje, zagorsko područje s Drnišom i Kninom i obalno područje s gradom Šibenikom kao gospodarskim, kulturnim i administrativnim središtem Županije.

Obala je vrlo razvedena s brojnim uvalam i lučicama, te s preko 240 otoka, otočića i nadmorskih grebena, od kojih se brojem i slikovitošću ističe kornatska skupina. Od brojnih otoka samo su Prvić, Zlarin, Kaprije, Žirje, Krapanj i Murter stalno nastanjeni. Zračna duljina obale iznosi 56,2 km, a stvarna 805,9 km.

Šibensko-kninska županija