Gradovi i županije

Splitsko-dalmatinska županija prostorno je najveća županija Hrvatske - ukupne površine 14 045 km2 (od toga kopno 4 572 km2). Nalazi se u središnjem dijelu južne Hrvatske na prostoru povijesne pokrajine Dalmacije. Na sjeveru se proteže od Vrlike na jugu, do otoka Visa, pa do najudaljenijeg hrvatskog otoka Palagruže, na zapadu do Marine, a na istoku do Vrgorca odnosno Gradaca.

Na prostoru Splitsko-dalmatinske županije od 4.501 km2 (oko 8% površine Hrvatske) živi 463.676 stanovnika

Splitsko-dalmatinska županija