Search the Croatian web sites directory

Society

Visits: 1244

Added: 18.6.2007.

Popularity: 0.31

http://www.delisimunovic.com

Description

Povijest prezimena koja seže od Klisa i Senja pa do Petričkog sela i Žumberka. O žumberačkim Uskocima, o ljudima koji žive i koji su žuvjeli u Žumberku, o žumberačkim mjestima.

Location