Search the Croatian web sites directory

About Croatia

Visits: 12440

Added: 29.6.2005.

Popularity: 2.56

http://hjp.novi-liber.hr/

Description

Hrvatski jezični portal, internet projekt Novog Libera, prvi je internetom distribuirani enciklopedijski rječnik hrvatskoga jezika s integriranim spelling-checkerom i interaktivnim pravopisnim savjetnikom.

Location