Search the Croatian web sites directory

Business & Economy

Visits: 669

Added: 11.3.2009.

Popularity: 0.19

http://www.mpd-pumpe.hr/

Description

Mpd tvornica iz Daruvara bavi se proizvodnjom pumpi, filtera, ventila, odušnika i armatura. Vijčaste pumpe, zupčaste pumpe, krilne pumpe, centrifugalne pumpe, pumpe za amonijak, pumpe za rashladnu emulziju, prečistači, regulacioni ventili, Regulatori tlaka, Odušnici za balasne tankove.

Location