Search the Croatian web sites directory

Education

Visits: 576

Added: 15.9.2011.

Popularity: 0.23

http://vrticporec.com

Description

Dječji vrtić "Smiješak" iz Poreča. Programi u vrtiću su osmišljeni, fleksibilni i kreativni u skladu sa stupnjem razvoja djeteta.

Location