Search the Croatian web sites directory

Business & Economy

Visits: 604

Added: 25.11.2011.

Popularity: 0.24

http://www.print-shop.hr

Description

Nudimo digitalni tisak na vrhunskim digitalnim uređajima A3+ i velikog formata (maksimalna širina 205 cm). Ponuda uključuje grafičku pripremu i tisak letaka, plakata, posjetnica, knjiga, kalendara, fotografija velikog formata, umjetničkih reprodukcija i ostalo.

Location