Search the Croatian web sites directory

Education

Visits: 580

Added: 19.12.2012.

Popularity: 0.28

http://djecjivrticzabica.hr/

Description

Plan i program rada DV "Žabica" temelji se na potrebama, psihofizičkim sposobnostima i interesima predškolske djece. Vrtić organizira rad za djecu predškolske dobi od navršene treće godine života djeteta pa do polaska u osnovnu školu.

Location