Search the Croatian web sites directory

Organizations & Societies

Visits: 532

Added: 28.12.2012.

Popularity: 0.27

http://www.zzhm-pgz.hr

Description

Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije je javna ustanova ustrojena za obavljanje djelatnosti hitne medicine, koja osigurava provođenje mjera hitnog zdravstvenog zbrinjavanja, hitnog prijevoza ozlijeđenih i oboljelih osoba u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu, te zdravstvenog zbrinjavanja za vrijeme prijevoza.

Location