Search the Croatian web sites directory

Art & Culture

Visits: 3783

Added: 7.6.2005.

Popularity: 0.79

http://www.glazbena-skola-pavla-markovca.hr

Description

Glazbena škola Pavla Markovca djeluje u užem centru grada Zagreba. Od 1960.godine nosi ime muzikologa, publicista i skladatelja dr. Pavla Markovca.Od osnutka kapacitet škole je između 630 do 650 učenika koje podučavaju 73 profesora. U osam odjela zastupljena je poduka svih glazbala (glasovir, orgulje, harfa, violina, viola, violončelo, kontrabas, gitara, oboa, blokflauta, flauta, klarinet, saksofon, fagot, rog, truba, trombon, tuba, udaraljke, harmonika, pjevanje, teoretski smjer, restaurator i graditelj drvenih žičanih glazbala).

Location