Search the Croatian web sites directory

Education

Visits: 817

Added: 7.4.2014.

Popularity: 0.52

http://www.scsi.hr

Description

Studentski centar Sibenik je neprofitna organizacija od posebnog drustvenog znacaja cija je osnovna zadaca brinuti se o studentskom standardu redovnih studenata Veleucilita u Sibeniku. Pod studentskim standardom podrazumijeva se: smjestaj, prehrana te privremeno i povremeno zaposljavanje studenata i maturanata.

Location