Search the Croatian web sites directory

Computers & Networking

Visits: 3738

Added: 26.2.2000.

Popularity: 0.55

http://www.euronet.hr

Description

Poduzeće se bavi izradom poslovnih aplikacija. Definiranje potreba korisnika, izrada projekta, instalacija vlastitog hardwera, izrada aplikacija, projektiranje i izvedba mreže (Microsoft, Novell Netware), vlastiti servis opreme. Održavanje mrežnih resursa, računalne opreme i opskrba potrošnim materijalom.Izrada aplikacija po narudžbi.Izrada, dizajn i održavanje WEB stranica.

Location