Pretraži katalog informacija Hrvatske

Organizacije i društva

Posjeta: 1200

Dodano: 19.6.2006.

Popularnost: 0.27

http://www.hsgn.hr

Opis

Savez je aktivni sudionik svih zakonodavnih i političkih inicijativa i akcija u korist osoba s invaliditetom. Sudjeluje na savjetovanjima i simpozijima s ovog područja često kao aktivni sudionik. Pribavlja specifičnu dokumentaciju o europskoj i internacionalnoj politici u vezi sa gluhima i nagluhima prevodeći i objavljujući važne zakone i dokumentaciju. Savez aktivno djeluje u proučavanju hrvatskog znakovnog jezika gluhih, pripremajući literaturu i rječnike, organizirajući seminare i tečajeve znakovnog jezika. Međutim, usporedno s borbom za pravo gluhih da rabe znakovni jezik, Savez promovira njihovo pravo da nauče i rabe nacionalni verbalni jezik.

Lokacija