Pretraži katalog informacija Hrvatske

Organizacije i društva

Posjeta: 2631

Dodano: 26.6.2004.

Popularnost: 0.51

http://www.huhiv.hr/

Opis

HUHIV je nevladina, nepolitička, neprofitna udruga koja se bavi prevencijom i pomoći oboljelima od HIV-infekcije i AIDS-a. Udruga pomaže svim HIV pozitivnim pojedincima u rješavanju problema vezanih za medicinsku, socijalnu skrb, pravnu pomoć. Također, djeluje na području edukacije mladih i opće populacije o HIV-bolesti i diskriminaciji koja je s njome povezana.

Lokacija