Pretraži katalog informacija Hrvatske

Zakonodavstvo i politika

Posjeta: 629

Dodano: 10.12.2012.

Popularnost: 0.31

http://www.vukina.hr

Opis

Odvjetnički ured Vukina pruža potpunu uslugu pravnog savjetovanja i zastupanja u području trgovačkog prava, prava društava, tržišnog natjecanja, intelektualnog vlasništva, radnog prava, zemljišnoknjižnog prava, te ovrhe, stečaja, likvidacije i restrukturiranja.

Lokacija