Pretraži katalog informacija Hrvatske

Gospodarstvo

Posjeta: 309

Dodano: 2.7.2013.

Popularnost: 0.16

http://www.put-proing.com

Opis

Ispitivanja materijala u graditeljstvu i nadzor nad gradnjom. Ispitni laboratorij, akreditiran od strane Hrvatske akreditacijske agencije prema normi HRN EN ISO/IEC 17025. Tekuća i kontrolna ispitivanja, Modul stišljivosti kružna ploča Ø 300 mm, dinamička ploča,Granulometrija (nasip, posteljica, tampon),Izrada Plana kvalitete izvedbe betonske konstrukcije (Projekt betona), Ispitivanje svježeg i očvrslog betona – tlačna čvrstoća i vodonepropusnost očvrslog betona, slijeganje (gradilišta i betonare),Ispitivanje armature – betonski čelik, Ispitivanje estriha, Izrada završnog izvješća o kakvoći ugrađenog materijala, Geomehanička ispitivanja, Geomehanika-geofizička metoda i iskop sondažnih jama, Nadzor nad gradnjom

Lokacija