Pretraži katalog informacija Hrvatske

Društvo

Posjeta: 2256

Dodano: 26.7.2002.

Popularnost: 0.39

http://www.zamir.net/~cesi/

Opis

Centar za edukaciju i savjetovanje žena - CESI je ženska, nevladina, neprofitna udruga osnovana na Međunarodni dan žena - 8.ožujka 1997.g. - kao odgovor na probleme kršenja ljudskih prava, posebice ženskih i manjinskih prava, probleme militarizma, nacionalizma i pada ekonomskog standarda u poslijeratnom periodu. Naš glavni cilj je osnaživanje žena u sticanju kontrole nad vlastitim životom, unapređenje odnosa među spolovima, te psiho-socijalnog i ekonomskog statusa žena.

Lokacija