Pretraži katalog informacija Hrvatske

Zakonodavstvo i politika

Posjeta: 2590

Dodano: 22.9.2000.

Popularnost: 0.41

http://cms.dzrns.hr/

Opis

Državni zavod za zaštitu od zračenja je državna upravna organizacija koja obavlja upravne i stručne poslove iz područja zaštite od ionizirajućih zračenja.

Lokacija