Državni zavod za intelektualno vlasništvo

Posjeta: 2328

Dodano: 15.7.2002.

Popularnost: 0.35

http://www.dziv.hr/

Opis

Državni zavod za intelektualno vlasništvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na zaštitu industrijskog vlasništva, izuma i znakova razlikovanja - modela i uzoraka, robnih i uslužnih žigova te oznaka podrijetla proizvoda, informacijsko-dokumentacijske poslova koji se odnose na prikupljanje, sređivanje i stavljanje na uvid patentne dokumentacije zainteresiranim subjektima i druge oblike diseminacije informacija iz područja intelektualnog vlasništva; poslove međunarodne suradnje s odgovarajućim državnim institucijama drugih zemalja, kao i s međunarodnim organizacijama, posebice sa Svjetskom organizacijom za intelektualno vlasništvo (WIPO/OMPI); poslove koji se odnose na pripreme, zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora iz područja intelektualnog vlasništva. Državni zavod za intelektualno vlasništvo obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: autorska i srodna prava (prava autora, prava umjetnika izvođača, prava proizvođača fonograma i videograma, pravo organizacija za radiodifuziju), obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

Lokacija