Search the Croatian web sites directory

Organizations & Societies

Visits: 379

Added: 27.3.2009.

Popularity: 0.11

http://www.sos-telefon.hr/

Description

Ciljevi SOS telefona jesu pružanje pomoći žrtvama nasilja i drugim osobama u kriznim situacijama putem telefona - pomoć sada, promicanje građanske svijesti o potrebi zaštite žrtava nasilja, širenje svijesti da je život bez nasilja jedno od temeljnih ljudskih prava. Također smatramo važnim ukazati žrtvama nasilja na njihova prava, te ih uputiti kako ostvariti ta prava.

Location