Search the Croatian web sites directory

Education

Visits: 832

Added: 30.9.2012.

Popularity: 0.39

http://www.diplomacija.hr

Description

Službene internetske stranice Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld. Na stranicama se nalaze informacije o Visokoj školi, izvođenju nastave, predmetima, predavačima i ostale korisne informacije.

Location