Search the Croatian web sites directory

Business & Economy

Visits: 2154

Added: 22.2.2006.

Popularity: 0.47

http://www.btnet.hr

Description

Cilj nam je pružiti širok spektar širokopojasnih usluga svim korisnicima svoje mreže uključujući kabelsku TV, video na zahtjev, pristup Internetu i govorno komuniciranje, razmjenu tekstualnih i slikovnih podataka, poslovnu elektroničku komunikaciju, davanje usluga Interneta (web hosting, web aplikacije, e-mail adrese), razvoj i izrada gotovih tehnoloških rješenja za poslovne korisnike, temeljenih na najnovijoj tehnologiji i mrežnim aplikacijama.

Location