Craft EGH

Visits: 1093

Added: 20.1.2005.

Popularity: 0.15

http://www.egh.hr/

Description

Početna ideja bila je da se obrt, kao što i samo ime kaže, bavi elektrotehnikom - grijanjem - hlađenjem, no ubrzo se uvidjelo da je to preširoka lepeza interesa i djelatnosti. Unatoć tome što su sve poslovale profitabilno i imale izvjesnu perspektivu te tendenciju rasta, osnovna djelatnost obrta u kratkom se vremenu fokusirala na domenu hlađenja.

Location