Croatian Language Portal

Visits: 12987

Added: 29.6.2005.

Popularity: 1.87

http://hjp.novi-liber.hr/

Description

Hrvatski jezični portal, internet projekt Novog Libera, prvi je internetom distribuirani enciklopedijski rječnik hrvatskoga jezika s integriranim spelling-checkerom i interaktivnim pravopisnim savjetnikom.

Location