Krapina, poljoprivredna zadruga

Visits: 1723

Added: 20.7.2005.

Popularity: 0.25

http://www.krapina-pz.hr/

Description

Zadruga pretežno djeluje na području grada Krapine, te općina Đurmanec, Petrovsko i Radoboj. Bavi se prizvodnjom jabuka na vlastitoj ekonomiji u Velikoj Vesi, te prizvodnjom cijepanog ogrijevnog drva u Lepajcima. Također se bavi i prodajom u veleprodaji i maloprodaji poljoprivrednog repromaterijala, poljo-strojeva, uređaja, aparata i alata, te prodajom građevinskog materijala, prehrane, pića i druge trgovačke robe. Svojim zadrugarima, kooperantima i drugim korisnicima pruža stručne usluge u poljoprivredi.

Location