Geodetski ured Geopolis d.o.o.

Visits: 1615

Added: 16.6.2009.

Popularity: 0.29

http://www.geopolis.hr

Description

Geopolis d.o.o. je ovlaštena geodetska tvrtka sa sjedištem u Zagrebu, koja obavlja sve vrste geodetskih usluga i posluje na području cijele RH. Parcelacija zemljišta, posebna geodetska podloga, upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu, iskolčenje građevina, obnova međa, etažiranje nekretnina, praćenje pomaka, geodetsko situacijski nacrti stvarnog stanja(situacije), snimanje vodova i izrada geodetskih elaborata za evidentiranje instalacija u katastru vodova, izrada preglednih karata različitih mjerila i sadržaja.

Location