Diklo-gradnja d.o.o Zadar

Visits: 1419

Added: 11.3.2010.

Popularity: 0.28

http://www.diklo-gradnja.hr

Description

Diklo-gradnja d.o.o je tvrtka specijalizirana za poslove niskogradnje, prijevoz rasutog materijala i specijalne prijevoze. Radi kompletiranja poslova u građevinarstvu tvrtka vrši sve poslove drobljenja kamena, za što posjeduje i specijaliziranu opremu.

Location