HKIG - Hrvatska komora inženjera građevinarstva

Visits: 1758

Added: 11.3.2010.

Popularity: 0.35

http://www.hkig.hr

Description

Komora je samostalna strukovna organizacija koja čuva ugled, čast i prava ovlaštenih inženjera građevinarstva, promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu te skrbi da ovlašteni inženjeri građevinarstva savjesno i u skladu sa zakonom i javnim interesom obavljaju svoje poslove i pritom štite i unaprjeđuju hrvatsku graditeljsku baštinu.

Location