RO-ZE d.o.o.

Visits: 629

Added: 1.5.2010.

Popularity: 0.16

http://www.roze.hr

Description

Aplikacije koje razvijamo u potpunosti se prilagođavaju potrebama korisnika. Obzirom da svaka djelatnost kao i vrsta robe ili usluge u okviru pojedine djelatnosti definira djelomično različite potrebe za obradom podataka izrađujemo Aplikacije po mjeri korisnika. Pri tome korisniku kroz proces informatizacije poduzeća pomažemo u uspostavljanju bolje organizacije protoka informacija, a samim tim i boljoj organizaciji rada, uvažavajući pri tome sve želje i potrebe korisnika.

Location