Udruga za promoviranje turističkih destinacija, proizvoda i usluga UZAP

Visits: 1322

Added: 23.5.2011.

Popularity: 0.28

http://www.uzaphr.org

Description

Udruga za promoviranje turističkih destinacija, proizvoda i usluga osnovana je 2010. godine sa svrhom promocije postojećih, te potencijalnih turističkih destinacija, promoviranje autohtonih proizvoda te pružanje usluge informiranja turista o turističkim destinacijama. Temeljni zadatak Udruge je da kroz promociju turističkih destinacija, proizvoda i usluga informira potencijalne korisnike istih o uvjetima boravka i da potakne potražnju prema samoj destinaciji.

Location