Scout Group Sirius

Visits: 1287

Added: 20.5.2013.

Popularity: 0.32

http://oi-sirius.hr

Description

dobrovoljna, nepolitička, samostalna udruga građana za odgoj i izvaninstitucionalnu naobrazbu mladeži, otvorena za sve, bez obzira na podrijetlo, rasu i vjeru. Sjedište udruge je u Varaždinu.

Location