Likovna udruga Emanuel Vidović

Visits: 861

Added: 1.7.2013.

Popularity: 0.22

http://www.luev-split.hr

Description

Likovna udruga Emanuel Vidović okuplja neprofesionalne slikare i kipare (koji ne žive od likovnog stvaralaštva). Udruga organizira izložbe i obrazovanje, potiče kvalitet stvaralaštva, promovira umjetnost u širem prostoru i sudjeluje u radu udruga na razini Hrvatske.

Location